Ավելացնել ընտրյալների մեջ
 
Հեռացնել մեջ

Բոյլի օրենքը հաշվիչ

Բոյլի օրենքը Հաշվիչ թույլ է տալիս Ձեզ հաշվարկել նախնական եւ վերջնական ծավալը եւ ճնշման գազ Բոյլը օրենքին:

Ինչ է պարամետր հաշվարկել են Բոյլի օրենքին

Սկզբնական ճնշման (PI):
Սկզբնական ծավալը (Vi):
Վերջնական ճնշումը (Pf):
Արդյունք:
Հաշվել վերջնական ծավալը
Բոյլի օրենքը նշում է, որ այդ ծավալը տվյալ զանգվածի իդեալական գազի հաստատուն ջերմաստիճանի հակադարձ համեմատական ​​է ճնշման գազի: Pi*Vi = Pf*VF, որտեղ Pi - նախնական ճնշման, Vi - նախնական ծավալը, PF - վերջնական ճնշման, VF - վերջնական ծավալը.