Ավելացնել ընտրյալների մեջ
 
Հեռացնել մեջ

Փախուստ արագություն բանաձեւը հաշվիչ

Փախուստ արագություն բանաձեւը հաշվիչը Ձեզ թույլ է տալիս հաշվարկել escape արագություն առարկայի, ապա դա պետք է ազատել գրավիտացիոն դաշտի մի մոլորակի վրա արեգակնային համակարգում, կամ զանգվածային մարմնի սահմանած զանգվածի եւ շառավղով:

Ընտրեք մոլորակին կամ մտնել զանգված եւ շառավիղը

  
Planet:
Փախուստ արագություն Երկրի
Փախուստ արագություն (երկրորդ տիեզերական արագություն) նվազագույն արագությունը համար անհրաժեշտ օբյեկտի փախչել գրավիտացիոն դաշտի մոլորակի կամ զանգվածային մարմնի.
որտեղ M - զանգված մոլորակի, R - շառավղով մոլորակի, G - Universal գրավիտացիոն հաստատունը = 6,67408 x 10-11N*մ2/կգ2