Ավելացնել ընտրյալների մեջ
 
Հեռացնել մեջ

Պարագիծը մի եռանկյունու, պարագծային բանաձեւի հաշվիչ

Պարագիծը մի եռանկյունու, պարագծային բանաձեւը Հաշվիչ թույլ է տալիս գտնել մի պարագծային տարբեր տեսակի վախճանը, ինչպիսիք են հավասարակողմ, isosceles, աջ կամ scalene եռանկյունու, ի բանաձեւով, օգտագործելով երկարությունը եռանկյունի կողմերի համար:
Կողմի:   Side B:   Side C:  

Պարագիծը եռանկյունու

Triangle է Պոլիգոն երեք գագաթների, այլ ոչ թե պառկած է մեկ տողով, կապված երեք եզրեր:
Formula համար պարագծային է եռանկյունու: P=a+b+c,
որտեղ ա, բ, գ - կողմերը եռանկյան