Ավելացնել ընտրյալների մեջ
 
Հեռացնել մեջ

Ռադիոակտիվ քայքայվել հաշվիչ

Ռադիոակտիվություն, կես կյանքը, առցանց հաշվարկ թույլ է տալիս հաշվարկել չափը մնացած ռադիոակտիվ նյութի եւ տոկոսային մնացած նյութի ից նախնական գումարի որոշակի ժամանակահատվածում, որպես արդյունքում կես -Life:

Ընտրել ռադիոակտիվ իզոտոպը կամ մտնել կես կյանքը

  
Իզոտոպների:
Գումարը նյութի:
Ժամանակի
Ռադիացիոն է նյութ, որը իրականացնում է բավականաչափ էներգիա է ազատ էլեկտրոնների ից ատոմների կամ մոլեկուլների, դրանով իսկ իոնացնող նրանց:
Կես կյանքը գումարը ժամանակի համար անհրաժեշտ գումարի ինչ - որ բան է ընկնում կես իր նախնական արժեքից: Այն օգտագործվում է նկարագրելու, թե որքան արագ է անկայուն ատոմներ ենթարկվում ռադիոակտիվ հոտել: