Ավելացնել ընտրյալների մեջ
 
Հեռացնել մեջ

Շոշափողական արագացումը բանաձեւը հաշվիչ

Շոշափողական արագություն բանաձեւը հաշվիչը Ձեզ թույլ է տալիս հաշվարկել շոշափողական արագացումը շարժվող օբյեկտի կողմից փոփոխության արագություն ժամանակի ընթացքում:

Հաշվել շոշափողական արագացումը, արագություն կամ ժամանակը

Նախնական արագություն (V0):
Վերջնական արագություն (V1):
Time (T):
Շոշափողական արագացումը վեկտորային քանակի, այն փոխարժեքը փոփոխության շոշափող արագություն առարկայի ճանապարհորդող մի շրջանաձեւ ուղեծիր կամ ճանապարհին: Այն ուղղված շոշափող ճանապարհին մարմնի.

Շոշափողական արագացումը բանաձեւը


որտեղ V0, V1 - Նախնական եւ վերջնական արագություն, T - շարժվող ժամանակը